KOSTALLET


Invändigt har vi restaurerat kostallet med varsam hand. Det mesta av det fina gamla
stallet är bevarat. Ekpelare, foderbord, fiskbensklinkers på golvet och väggklinkers.

hasto_2jpg