LOGEN


Nu har vi dragit in vatten och avlopp,
 byggt 2 st toaletter invändigt samt byggt ett litet enkelt förberedningskök/pentry i en del av hönshuset som ligger i anslutning till ladugården.

En del av golvet i logen där det tidigare var asfalt, har vi ersatt med ett fint brädgolv.
Vi har också dragit in rejält med el som nu finns i loge och pentry.

Logen är oisolerad och restaurerad med varsam hand eftersom vi vill behålla den så
ursprunglig som möjligt. Kristallkronan som pryder sin plats i mitten av lokalen är
från 1800 talets senare del, samma tid som ladugården uppfördes.


På logen tröskades årets skörd under senhösten och förvintern.
Man brukade tala om enkelloge eller parloge, beroende på om det fanns ett
eller två förvaringsutrymmen vid sidan av logkistan.

Sofiero Gård är en parloge och förr fanns en tröskvandring som drevs av oxar i mitten av logen. När lantbruksmaskinerna blev mer aktuella tog
man bort tröskvandringen och breddade en del av portarna så att maskinerna lättare
kunde komma in i logen.

2logenjpg