MAGASINET


 Magasinet var förr gårdens skattkammare. Här förvarades säd, kött, fisk och andra varor som var viktiga för uppehället. En del magasin byggdes på stolpar med skålformiga "mushyllor" för att förhindra skadedjur att komma åt maten. Magasinet  byggdes ofta i flera våningar. Bottenvåningen användes som visthusbod eller redskapsbod.

Sofiero Gårds magasindel ligger på den östra sidan av ladugården.